Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Realizujemy wnioski na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne.

Zamawiasz w sklepie internetowym , my czekamy na Twoje dokumenty, towar otrzymujesz po weryfikacji.

1. Kliknij w kategorię ZESTAWY INFUZYJNE- REFUNDACJA NFZ
2. Wybierz odpowiedni produkt
3. Ustaw ilość
4. Wybierz rodzaj refundacji NFZ

5. Dodaj produkt do koszyka - dokończ proces zamówienia

Po zakończeniu powyższych procedur, prosimy o przesłanie wszystkich niezbędnych dokumentów- w celu ich weryfikacji, na adres:

Mazurmed
ul. Zenitowa 2
35-301 Rzeszów

W zleceniach tych, nasz pracownik zwróci szczególną uwagę na poniższy wytyczne:

1. Czy zlecenie zostało wypisane na obecnie obowiązującym formularzu

2. Czy jest czytelna pieczątka nagłówkowa: ZOZ-u, NZOZ-u itp.

3. Czy jest czytelna data wystawienia zlecenia

Zlecenie "część A" jest ważne do końca ostatniego z miesięcy, na jakie zostało wystawione. Realizacja zlecenia za dany miesiąc jest możliwa tylko w danym miesiącu. Na przykład: w styczniu pacjent otrzymuje zlecenie "część A" na 30 sztuk zestawów na miesiące styczeń, luty i marzec. Jeżeli do końca stycznia zrealizuje to zlecenie, otrzyma 30 sztuk za wszystkie trzy miesiące. Jeżeli zrealizuje to zlecenie w lutym, otrzyma tylko 20 sztuk za luty i marzec. Jeżeli zrealizuje zlecenie w marcu, otrzyma tylko 10 sztuk za marzec.

4. Czy jest czytelna pieczątka i podpis lekarza (lub innej osoby uprawnionej)

5. Czy jest odpowiedni KOD środka pomocniczego, np.:

P.091.00 - zestawy infuzyjne dla pacjentów powyżej 26 roku życia

P.091.01 - zestawy infuzyjne dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia

P.091.02 - zestawy infuzyjne dla kobiet ciężarnych

6. Czy data wystawienia zlecenia "część A" mieści się w terminie ważności zlecenia "część B", czyli jakich miesięcy dotyczy zaopatrzenie

Przykładowo wypełnione wzory zleceń "cześć A" i "część B":

cz.A cz.B

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej w ilości 10 sztuk miesięcznie są refundowane dla wszystkich diabetyków z cukrzycą typu 1: dla pacjentów do 26 roku życia, kobiet ciężarnych i pacjentów po 26 roku życia.

Jak wynika z Rozporządzenia pełną refundacją (limit 300 zł miesięcznie = 10 zestawów) objęci są wszyscy pacjenci do 26 roku życia i kobiety ciężarne. Dla tych pacjentów przysługująca kwota refundacji to:

 • 300 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 1 miesiąc
 • 600 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 2 miesiące
 • 900 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 3 miesiące

Dla osób powyżej 26 roku życia z cukrzycą typu 1, korzystających z pompy insulinowej, refundacja jest częściowa. Udział własny świadczeniobiorcy wynosi 30%, dlatego przysługująca kwota refundacji to:

 • 210 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 1 miesiąc
 • 420 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 2 miesiące
 • 630 zł - kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 3 miesiące


Lista osób uprawnionych do wystawienia Zlecenia za zaopatrzenie w wyroby medyczne:

Dla osób do 26 roku życia:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii
 • Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Dla osób powyżej 26 roku życia:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii
 • Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Dla kobiet ciężarnych:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej